Firmele cu capital privat românesc au rămas în 2015 la o pondere de 47% din cifra de afaceri pe economie, iar cele străine la 49%, însă profitul firmelor românești a fost de 27 miliarde lei, triplu față de străini.

capitalul privat românesc

Firmele cu capital privat româ­nesc au fost în 2015 de trei ori mai profitabile decât multi­na­țio­nale­le, cu un rezultat net (pro­fituri plus pierderi) de 27 mld. lei la o cifră de afaceri totală de 551 miliarde de lei, față de un rezultat net de 9 miliarde de lei la o cifră de afaceri totală de 580 miliarde de lei pentru firmele străine, conform Zf.ro.

Ponderea firmelor private românești în to­talul cifrei de afaceri a tuturor companiilor ac­tive pe piața locală a fost în 2015 de 47%, fa­ță de 49% companiile străine. Restul de 4% sunt companiile de stat, cu afaceri de 47 miliarde de lei.

Sistemul de companii din România a avut o cifră de afaceri de 1.178 miliarde de lei (260 miliarde de euro) în 2015. PIB-ul în 2015 a fost de 158 miliarde de euro, iar diferența se explică prin consu­mul intermediar.

Firmele private românești șI cele străine au aproximativ aceeașI pondere în business-ul total, însă ca număr firmele românești sunt de zece ori mai multe decât cele străine: 433.000 de firme românești față de 37.000 firme străine.

Firmele străine domină au peste 50% din business în aproape toate sectoarele industriale: prelucrarea țițeiului, fabricarea de autovehicule, metalurgie, fabricarea echipamentelor electrice, a băuturilor, a produselor textile, calculatoare, cauciuc dar șI în extracția petrolului brut sau telecomunicații.

Firmele românești au o poziție bună, de peste 40%, într-unul din cele mai dinamice sectoare din economie, servicii informatice șI tehnologia informației.

Multinaționalele au fost acuzate, de mai mulți ani, că folosesc mecanisme financiare prin care evită declararea profitului real, pentru a nu fi impozitat, acesta fiind direcționat către companiile mamă din țările de origine.PNL a depus un proiect de lege pentru a fi stopat acest fenomen, încă de anul trecut.
Zece concluzii ale studiului:

1. Firmele cu capital privat românesc și-au păstrat ponderea la 47% din economie, firmele străine au 49% și firmele de stat restul de 4%; toate și-au majorat afacerile cu 8%

2. Firmele private românești au angajat cu 60.000 mai mulțI salariați în 2015, pe fondul creșterii afacerilor; firmele străine raportează cu 2.000 de angajați mai puțin

3. Firmele private românești au raportat un rezultat net dublu față de 2014, de 27 miliarde de lei, adică o profitabilitate de 5% față de 1,5% firmele străine

4. Firmele private românești și-au redus gradul de îndatorare de la 66% la 64% pe fondul menținerii activelor la același nivel

5. Firmele private românești au raportat un ROE – o rentabilitate a capitalurilor proprii de 18%, față de 4,6% a firmelor străine

6. Firmele private românești rămân majoritare în comerț, construcții, agricultură, transport și industrie alimentară

7. Firmele private românești au pierdut substanțial cotă de piață în agricultură (de la 87% la 81%), în industria alimentară (de la 66% la 59%), comerț cu amănuntul (de la 66% la 58%), turism (de la 83% la 71%)

8. Cifra de afaceri a județelor din Vest, dominate de capitalul străin, a crescut substanțial anul trecut (Cluj – cu 16%, Arad -cu 13%, Mureș -cu 13%)

9. PIB-ul județelor dominate de investitorii români (exemplu Argeș) este substanțial mai redus raportat la cifra de afaceri obținută per total în județele dominate de firmele străine

10. Un euro producție în plus în industria mijloacelor de transport (care presupune importuri masive) aduce doar 0,21 euro PIB, pe când un euro în plus în industria mobilei aduce 0,55 euro la PIB, iar în industria alimentară aduce 0,38 euro la PIB

Aveți infiltrații?

Aveți treceri / străpungeri / penetrări de cabluri / țevi / conducte prin pereți, planșee și pardoseli ce manifestă infiltrații sa exfiltrații! Aveți fisuri prin pereți și pardoseli?

Avem soluții corecte și complete.

Doar vizitați https://strapungeri.afacereamea.ro/ și puteți să găsiți produsele și soluțiile corecte pentru situația dvs concretă. Puteți și să vă abonați pentru discounturi și comisioane.

Aveți nevoie de ferestre și uși?

Încercați să ne cereți o ofertă și nouă și veți primi comisioane. Discounturile pot fi de la 20% pînă la 60%. De ce? Deoarece ne putem permite avand o oferta completa și fiind importatori direcți de profile!

La comenzile mai mari de ferestre și uși, oferim gratuit plasele de insecte.

Facem contracte de întreținere / mentenanță. Intrați acum în parteneriate ce vă pot aduce câștiguri mari.